Yoga

“Tåber siger at viden og yoga er to forskellige ting, men de vise ved bedre.

Udøver du med omhu den ene høster du uvægerligt frugten af begge.

Den tilstand der opnås gennem ægte kundskab, kan ligeledes opnås ved yoga.

Begge veje fører til Selvet; begge fører til uselvisk handling.

Det er svært af afstå fra al form for handling uden at hengive sig til handling;

derfor vil den vise med helhjertet fordybelse i handlingens yoga hurtigt opnå frihed.”

Uddrag fra “Bhagavad Gita”