Info

“Den som er fri af “jeg” og “mit”, som besidder selvkontrol, er fast og tålmodig, med hele sit sind fokuserer på Mig – han er den Jeg elsker mest. Den som hverken forstyrrer verden eller lader sig forstyrre af den; som er fri af glæde, frygt og misundelse – han er den Jeg elsker mest. Den som er ren og upartisk, dygtig, sorgløs og rolig, som i alle gøremål glemmer sig selv – han er den Jeg elsker mest. Den som, i hengivenhed mod Mig er hinsides glæde og had, sorg og begær, held og uheld, livets omskiftelighed – han er den Jeg elsker mest.”   Uddrag fra “Bhagavad Gita”